Raad van State geeft groen licht voor nieuwe aansluiting N34 bij Klijndijk

Klijndijk - Bewoners van Klijndijk en de stichting Veilig Emmen Noord hebben hun rechtszaak over de nieuwe aansluiting van de N34 bij Klijndijk verloren. Daarmee staat de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Slenerweg niet meer in de weg.

Ook stelde de Raad van State een hogere waarde vast voor het geluid vastgesteld voor een tweetal woningen.

De nieuwe aansluiting vervangt de aansluiting Emmen-Noord. De huidige Slenerweg blijft bestaan. Naast deze weg komt een nieuw fietspad. Vanaf de huidige aansluiting Emmen-Noord wordt een parallelweg aangelegd richting de nieuw te maken aansluiting bij de Slenerweg bij Klijndijk. Langs deze weg komt een fietspad en een fietsbrug over de N34. De gelijkvloerse aansluiting Emmen-Noord komt dan te vervallen.

Met het plan voor een ongelijkvloerse kruising vervangt de gemeente Borger-Odoorn twee bestaande gelijkvloerse kruisingen bij Emmen-Noord en Odoorn. Volgens de bezwaarmakers is de reconstructie van de N34 onterecht opgeknipt in twee bestemmingsplannen. Daardoor kon de gemeenteraad ontkomen aan een milieu effectrapportage (MER) waarin de gevolgen voor omwonenden van de nieuwe aansluiting strenger worden bekeken.

Dat andere bestemmingsplan waarin de aansluitingen Odoorn-Noord en Exloo worden geregeld, werd onlangs al door de Raad van State goedgekeurd. Daarmee is het opknippen in twee bestemmingsplannen al een voldongen feit.

'Redelijke keuze'

Volgens de Raad snijdt dit bezwaar over het ontlopen van een MER ook geen hout. En dat geldt ook voor het bezwaar over de gebruikte verkeersgegevens die mogelijke overlast in kaart brengen. Die gegevens zouden volgens de bezwaarmakers niet deugen. Volgens de Raad deugen ze wel. De gemeente mocht kiezen voor een aansluiting bij Klijndijk, oordeelt de Raad. De bezwaarmakers hielden een pleidooi voor het openhouden van de aansluiting Emmen-Noord en die dan uitvoeren als ongelijkvloerse kruising. Daarmee zou het dorp Klijndijk worden ontlast van sluipverkeer.

Beginnen met aanleg in 2020

Gedeputeerde Henk Brink: "Deze uitspraak betekent dat we door kunnen gaan met de voorbereiding om te komen tot een aanbesteding. Zoals het er nu uitziet kunnen we in 2020 beginnen met de werkzaamheden, zodat de N34 in 2021 geheel ongelijkvloers is. Daarmee maken we de weg veiliger."

In maart 2019 deed de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan Odoorn-Noord. De benodigde grond voor dit project is al in bezit van de provincie en de voorbereidingen zijn begonnen. Op twee eigenaren na is ook alle grond verworven voor de aansluiting Klijndijk. Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is kan ook de gerechtelijke onteigening plaatsvinden.

Bezwaren

De Raad oordeelt dat de gemeente een redelijke keuze heeft gemaakt. Bij Klijndijk ligt al een viaduct en dat kan dus nu worden gebruikt voor de ongelijkvloerse kruising. Verder blijkt uit de verkeersgegevens dat bij de woningen van vijf bezwaarmakers het verkeer juist zal afnemen.

Lees hier de volledige uitspraak: www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115351/201800928-1-r3/