Laatste huzarenstukje centrumvernieuwing start binnenkort met make over Willinkplein

Emmen – De centrumvernieuwing van Emmen is zo goed als afgerond: Theater (check), Wildlands (check), Raadhuisplein (check) en Hondsrugtunnel (check).

De finishing touch moet er nog komen aan de zuidrand van het plein; de plek waar projectontwikkelaar Peter van Dijk momenteel maakt werkt van de uitbreiding van de bestaande parkeergarage (165 plekken). Daarna volgt de bouw van een winkelcomplex en hotel met 88 kamers, waar onder meer Het Postkantoor, de Rabobank en Fletcher hun intrek in gaan nemen.

De gemeente heeft in de kielzog van de plannen van Van Dijk laten weten ook het Willinkplein stevig op de schop te doen. Dinsdagavond presenteerde de gemeente de plannen voor wat betreft de aanpak in het Bruggebouw. Tot tegen het einde van het jaar vinden er aan de lopende band werkzaamheden plaats aan en rondom het Willinkplein.

Hondsrugtunnel op slot

In de tweede week van juni gaat de gemeente de oostelijke tunnelbuis van de Hondsrugtunnel afsluiten voor het verkeer voor twee weken. De oprit naar het Willinkplein vanaf de Hondsrugweg gaat ook op slot. Het verkeer richting de Albert Heijn en De Weiert moeten in die periode gebruik maken van de Wenning, die weer wordt omgebouwd van een doodlopende naar een doorlopende weg.

In de laatste week van juni gaat de oprit vanaf de Hondsrugweg weer open voor een weekje. Daarna moeten bezoekers aan het centrum tien weken lang opnieuw gebruik maken van enkel de Wenning, in verband met de aanleg van een nieuwe vierbaans inrit naar de parkeergarage onder het toekomstige Fletcher en een extra parallelweg richting de 139 bovengrondse parkeervelden aan de zuidkant van het hotel. Naar verwachting gaat begin november de ondergrondse parkeergarage open en is ook de ruwbouw van het winkelcomplex gereed. Het verkeer kan vanaf dat moment weer gebruik maken van de oprit vanaf de Hondsrugweg. Tot halverwege 2020 gaat de gemeente over op de aanleg van de eerder genoemde 139 parkeerplaatsen, nog eens 39 extra vakken voor de deur van de Albert Heijn en het planten van groen. De planning is wel afhankelijk van het werk dat Van Dijk voor zijn rekening neemt.

Laadpalen

Centrummanager Laurens Meijer en voorzitter Jeroen Bakker van ondernemersvereniging Vlinderstad laten weten dat de Emmer winkeliers veel belang hadden bij het extra parallelweggetje naast de toekomstige inrit naar de ondergrondse parkeergarage bij Fletcher. “Je wilt toch dat mensen zo snel en gemakkelijk mogelijk een plekje vinden om hun auto te stallen en het centrum in te gaan”, aldus Meijer. Op die manier hoeven mensen straks niet om via de in ere herstelde Wenning. Meijer is verder blij met de aangekondigde werkzaamheden. “Alles ligt er straks weer strak aangelegd bij. Je kunt echt spreken van een boost voor het centrum.” Bakker kan dat beamen maar volgens hem ontbreekt het nog aan een detail: “Laadpalen voor elektrische auto’s. Je moet ook een beetje naar de toekomst kijken wat dat betreft.”

Terugverdienen

Volgens wethouder René van der Weide kun je in dit geval spreken van een ingewikkelde legpuzzel. In combinatie met de nieuwbouw van Van Dijk kun je volgens hem spreken van een omvangrijk project. “Het leidt allemaal tot de afronding van de werkzaamheden van het plein.” Met het project is een bedrag van 2,7 miljoen euro gemoeid. “Ik snap dat sommige mensen dat gezien de financiele status van Emmen wat opmerkelijk vinden, maar dit project vloeit voort uit een al in 2016 genomen besluit.”

De kosten worden volgens hem grotendeels weer terugverdiend door het grondgebruik en de parkeerinkomsten van de 178 parkeerplaatsen achter Fletcher en bij de Albert Heijn. De parkeervoorzieningen worden voorzien van nieuwe slagbomen met nummerherkenning, die zorgen voor een snellere verkeersdoorstroming. De gemeente Emmen trok in 2017 al 600.000 euro voor deze vervangingsoperatie uit die uit die ook opgaat voor de parkeerterreinen P-Noord (bij bioscoop Kinepolis) en die aan de Westerstraat.  

Wenning moet doodlopend blijven

Overigens is niet iedereen blij met de gevolgen die de herinrichting van het Willinkplein en de komst van het winkel- en horecacomplex aan de zuidrand van het Raadhuisplein. Voorzitter Eric Heerkens van de VVE De Hooge Esch (de appartementen boven Albert Heijn) zegt dat bewoners met lede ogen naar alle veranderingen kijken. “Vroeger woonden we aan de rand van het centrum, nou opeens er midden in.” Volgens Heerkens zijn er zorgen over de toenemende verkeers- en parkeerdruk bij jun complex door de plannen.

“De hoek van de Klokkenslag en de Wenning is nou al erg onoverzichtelijk.” Dat in combinatie met bevoorradend vrachtverkeer, maakt het in de ogen van Heerkens het er niet verkeersveiliger op, aldus Heerkens. Liever zien de bewoners van De Hooge Esch dat de Wenning gewoon een doodlopende weg blijft en dat het verkeer via de nieuwe ontsluitingsweg naar de parkeerkelder wordt geleid. “Offer hier wat parkeerplaatsen voor op. Maar de gemeente had daar geen oren naar.”

Afsluiting bij Myriadeflat

Met de komst van nachthoreca in de vorm van Het Postkantoor gaat de geluids- en ander overlast ook toenemen, vervolgt Heerkens. “Daarom stellen wij een vorm van afsluiting voor tussen de Myriadeflat en Het Postkantoor. Of anders cameratoezicht. Volgens de gemeente was dit niet mogelijk vanwege de toegankelijkheid voor hulpverleners, zoals de brandweer.” De inwoners voelen door het neersabelen van hun voorstellen door de gemeente niet serieus genomen. “Men kan ons toch wel een klein beetje tegemoetkomen?”