Spelcontainer gepimpt met steun van fonds

Emmer-Erfscheidenveen / Emmen - „Wauw! Wat hebben de kinderen enthousiast geholpen met het pimpen van hun spelcontainer. Het mooie is dat kinderen van twee scholen bij dit project samenwerkten. Ze hebben het echt samen gedaan!”

Aan het woord is Karin Siebring van Ka’s Design, die in het kader van het Buurtcultuurfonds Emmen dit graffitiproject uitvoert. „De kinderen konden eigenlijk niet wachten om echt met de spuitbussen aan de slag te gaan, maar uiteraard kon dat pas nadat ze op papier een aantal ontwerpen gemaakt hadden”, zegt de Emmense Siebring.

In Emmer-Erfscheidenveen leefde de wens om bij basisschool De Dreef een spelcontainer te plaatsen. In deze spelcontainer wordt speelgoed opgeborgen waarmee de kinderen elke woensdagmiddag kunnen spelen. „Toen de container arriveerde, bleek het een saai en lelijk ding te zijn. Met financiële steun van het Buurtcultuurfonds kwam de mogelijkheid in beeld om de container te versieren met graffiti.”

Greetje Kuipers van De Kunstbeweging begeleidde het project. „De projectgroep wilde de container graag versieren met graffiti, maar niemand in het dorp wist hoe ze dat aan moesten pakken”, vertelt Kuipers. „De Kunstbeweging heeft toen geholpen met het schrijven van een subsidieaanvraag bij het Buurtcultuurfonds Emmen om zodoende een professionele kunstenaar in te kunnen schakelen. Na het insturen van het projectplan werd al snel groen licht gegeven en konden we het project in gang zetten.”

De spelcontainer gaat vanaf woensdag 15 mei elke woensdag open van 13.30 tot 15.30 uur.

Aanvraag

Inwoners van de gemeente Emmen die ook een plan voor een project hebben en een aanvraag willen doen, kunnen mailen naar het adres: buurtcultuurfonds@dekunstbeweging.nl. De informatieavond voor belangstellenden wordt gehouden op 19 juni. Aanmelden is gewenst en kan via buurtcultuurfonds@dekunstbeweging.nl.