Emmen in Gedichten: Opgedroogde tranen

Het Gemeentegedicht is deze keer geschreven door de Emmense Anna Sophie Bakker. Zij is ook actief als reporter namens de Emmer Courant.

Als de dag valt, glip ik door je vingers
Strelend op de wind

Ademhalingen die ons samenbrengen
Onderbreken de stilte
Wanneer lange lege gangen verlaten lijken

Vrijheid kriebelt onder tenen
Zoekend naar een bodem om op te lopen

Een zucht van verdriet vult het landschap

Houd me vast

Lees mijn ogen met gedachten
Alsof de zachte eindeloze nacht
Mij toereikt

Scherpe nagels van buitenaf
Laten mijn huid bloeden

De dag huilen

Drijvend op de hoge golven
Verdrink ik in de zee
Van tranen in overvloed

Duw de zware lucht weg

Verdwijn in de door regendruppels
Mistige lucht

Van gemis

© Anna Sophie Bakker
© www.gemeentedichteremmen.nl