‘Provinciebestuur met Forum voor Democratie niet realistisch’

Assen - Informateur Roelie Goettsch concludeert dat een coalitie met Forum voor Democratie niet realistisch is. Dit komt volgens haar door het thema klimaat en energie. ‘Daarbij weeg ik mee dat een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten dit in de komende vier jaar een belangrijke taak en opgave vindt voor de provincie.’

De afgelopen weken voerde Goettsch informerende gesprekken met alle partijen. Met de vier grootste partijen - PvdA, Forum voor Democratie, VVD en CDA - vroeg ze om een tweede gesprek om deelname van FvD in de te vormen coalitie te onderzoeken. Forum werd de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezing. Het deed voor het eerst mee, en won in Drenthe zes zetels. Daarmee is het samen met PvdA en VVD in zetelaantal de grootste partij geworden.

Vijf partijen

Goettsch noemt een coalitie van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie wel haalbaar. Ze noemt het een passende vertaling van de verkiezingsuitslag in zetels en op inhoud. Vandaag overhandigde ze haar eindadvies aan opdrachtgever en PvdA-fractievoorzitter Cees Bijl.

‘Deze partijen hebben op belangrijke thema's als de sociale agenda, klimaat en energie, economie en arbeidsmarkt aangegeven dat ze bereid zijn om tot overeenstemming te komen’, schrijft Goettsch in haar advies. ‘Op mobiliteit, landbouw en natuur liggen de verhoudingen scherper, maar op grond van de ervaren constructieve samenwerking in de afgelopen vier jaar denken deze partijen dat ze elkaar ook hierin moeten kunnen vinden.’

Niet genoeg zetels

Momenteel vormen PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie het provinciebestuur, maar na de verkiezingen behaalden ze gezamenlijk niet genoeg zetels om door te gaan. De vier partijen komen nu op 20 zetels, waar er 21 zetels nodig zijn voor een meerderheid. Met GroenLinks erbij komen de vijf partijen op 24 van de 41 zetels.

Na bespreking in Provinciale Staten kunnen PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie starten met de onderhandelingen. Beoogd formateur is Cees Bijl, ondersteund door een onafhankelijk gespreksleider om het proces met de partijen vorm te geven.