Deroepert
Door Henk Folkerts

Verkeerde keus

De kogel is door de kerk. De gemeente Emmen neemt de leningen van de drie andere partijen over en steekt zich daarmee nog dieper in de rode cijfers. Wildlands krijgt daardoor weer een aantal jaren lucht.

Voor nu betekent het o.a. dat de bibliotheek en de Kunstbeweging dit jaar voor 250.000 euro moeten bezuinigen.

Tot voor kort dacht de bibliotheek nog te kunnen verhuizen naar het Rensenpark, nu moeten ze aan een, volgens de voorzitter van de bibliotheek Marchien Brons, onmogelijke opdracht voldoen. Voor het personeel van de bibliotheek om gek van te worden.

Ik moest onmiddellijk denken aan een van de speerpunten van onze burgermeester, namelijk het terugdringen van de laaggeletterdheid in onze regio. Een, wat mij betreft, prachtige gedachte.

Ik lees in zijn columns dat hij zich daarvoor ook daadwerkelijk inzet maar wat is dat waard als zijn gemeenteraad een beslissing neemt die daar geheel tegen in druist. Juist, helemaal niets.

Voor de bibliotheek kan het niet anders betekenen dan een verschraling van de activiteiten. Dit gaat waarschijnlijk met name gevoeld worden in de buitenwijken en in de buitendorpen. Zo komt wellicht het voortbestaan van de bibliobus in gevaar. Een groot gemis voor een ieder, en zeker voor de kinderen. Lezen vergroot immers hun fantasie, hun woordenschat, hun gezondheid,  hun wereld en hun ontwikkeling. Iedere ouder zal daarom zijn kind een goed boek gunnen, elke gemeente moet zijn burgers een goede bibliotheek gunnen. Daar mag geen enkele twijfel over bestaan.

Ook las ik verleden week dat de gemeente weer aan 17.000 mensen gaat vragen hoe ze het cultuuraanbod in onze gemeente beoordelen. Wethouder de Kleine sprak de hoop uit dat dat die waardering dit jaar van een 6.7 naar een 7 zou gaan. Ik mag het hopen, maar dat lijkt me ijdele hoop.