PvdA stelt Roelie Goettsch aan als informateur

Assen - De Drentse PvdA Statenfractie heeft Roelie Goettsch aangesteld als informateur. Ze heeft als opdracht gekregen om met alle gekozen partijen gesprekken te voeren en te verkennen hoe tegen de uitslag van de verkiezingen wordt aangekeken.

De PvdA is na de verkiezingen de grootste partij geworden in de provincie. Dat betekent dat zij het initiatief heeft genomen om de voorbereidingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten ter hand te nemen. De eerste stap is het aanstellen van een informateur.

Onderzocht wordt wat voor elke partij de belangrijkste thema’s en speerpunten zijn voor de komende bestuursperiode van vier jaar. Ook wordt gevraagd welke coalitie de voorkeur heeft en of de betrokken partij zelf bestuursverantwoordelijkheid wil dragen. Van de informateur wordt een eindverslag verwacht met een advies voor een mogelijke coalitie met voldoende draagvlak in de nieuwe Provinciale Staten.

De PvdA heeft tenslotte bij Roelie Goettsch benadrukt dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Een einddatum is niet afgesproken